© 2017 LOURENS PROKUREURS

Developed by: Virtual Web Solutions

TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS
TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Kontak Ons

Lourens Attorneys/Prokureurs

Epos: lourensprokureurs@worldonline.co.za

Kontaknommers: Tel: (012) 252-0693 | Firma Faks nommer: 0862 700 800

Straatadres: 30 Ludorf, Brits.

Posadres: Posbus 1541, Brits, 0250 of Docex 12, Brits


Prokureurs:

Mnr. CJA Lourens, Mnr. J Ramataga (Professionele Assistent)

Kontaknommers: Legal Wise Tel: (012) 252-2889, Fax: (012) 252-1806

Na-uurse kontak nommer: Mnr CJA Lourens: 083 625 3054


“Dringende belangrike kennisgewing: Tans ondervind ons ʼn probleem met die epos adres: lourensprokureurs@worldonline.co.za  en moet u asseblief enige van die volgende epos-adresse gebruik:

-       Litigasie: magdel@lourensprokureurs.com

-       Invorderings: hof3@lourensprokureurs.com en/of inv@lourensprokureurs.com

-       Aktes en kontraktuele aangeleenthede: aktes@lourensprokureurs.com

-       Derde party-eise: raf@lourensprokureurs.com

-       Chanel Geldenhuys: chanel@lourensprokureurs.com.

-       Anel Smal: hof4@lourensprokureurs.com

-       Bianca Prinsloo: hof1@lourensprokureurs.com

-       Christiaan Lourens: eiendomme@lourensprokureurs.com

 

Urgent important notice:

We experience currently a problem with the email address lourensprokureurs@worldonline.co.za and you are kindly requested to send your emails to:

-       Litigation: magdel@lourensprokureurs.com

-       Collections: hof3@lourensprokureurs.com en/of inv@lourensprokureurs.com

-       Deeds and contractual matters: aktes@lourensprokureurs.com

-       Third party claims: raf@lourensprokureurs.com

-       Chanel Geldenhuys: chanel@lourensprokureurs.com.

-       Anel Smal: hof4@lourensprokureurs.com

-       Bianca Prinsloo: hof1@lourensprokureurs.com

-       Christiaan Lourens: eiendomme@lourensprokureurs.com

Kaart