TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS

© 2016 LOURENS PROKUREURS

Developed by: Virtual Web Solutions

TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Welkom by Lourens Prokureurs

LOURENS PROKUREURS is gestig op 2 Oktober 1989, in Brits, Noord-Wes. Die missie van die firma is:  Om die nee van 'n kliënt te brug tot 'n ja en om saketransaksies suksesvol te realiseer. Daar is gemiddeld sowat 18 personeellede waaronder normaalweg 2 tot 3 prokureurs en 2 tot 3 kandidaatprokureurs is.

Ons spesialiseer in die volgende regsvelde:

Siviele sake / Civil matters

Arbeidsreg / Labour Law (CCMA Matters)

Onderhoudsaangeleenthede / Maintenance Matters

Egskeidings / Divorces

Kriminele aangeleenthede (Borgaansoeke) / Criminal Matters (including Bail Applications)

Bestorwe Boedels / Administration of Estates

Toegang en beheer van kinders / Access and custody of children

Huwelikskontrakte / Anti-nuptiual Contracts

Invorderings / Collections of debt

Boedelbeplanning / Estate Planning

Derdeparty-eise / Third Party Claims

Insolvensies / Insolvencies

Likwidasies / Liquidations

Hooggeregshof- en Landdroshofsake / High Court and Magistrate Court Matters

Transporte en Verbande / Transfers and Bonds

Kontrakte / Contracts

Kommersiële Onderhandelinge / Commercial Negotiations

Opstel van testament / Drafting of wills

Bestuur van Kommersiële Geboue / Management of Commercial Buildings

Koop- en Verkoopkontrakte / Purchase and Sale Agreements

Mineraleregte / Mineral Law

Eiendomsontwikkeling / Property Development

Registrasie van Trusts / Registration of Trusts

Registrasie van Bk’s en Maatskappye / The Registration of Cc’s and Companies

Grondeise / Land Claims

BELANGRIKE NUUS

Media

Vermoënsregtelike gevolge van Saamwonery

Boedelbeplanning (dit is gepubliseer vir Hedendaagse Romeins Hollandse Reg op P417 - 441 van 2000) Litnet April 2010

Eisgeld aan NWU-prof oor slaggate kan binnekort betaal word
Radio Pretoria | Radio opname van die publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale saak.


SAFM | Radio opname van die publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale saak.


E Nuus - 2014-08-19 | Publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale: "Dit is 'n grondwetlike plig!"

Galery van Hofbevele

15 Augustus 2013 - Saak tussen

CJA Lourens en Premier van Vrystaat

Saak No: 525/13 - Saak tussen

CJA Lourens en die Premier van Noord Wes

16 Augustus 2013 - Saak tussen

CJA Lourens en Premier van Noord Kaap

Saak No: 21229/2011 - Saak tussen CJA Lourens en Van Graan/Andere

Saak No: 12130/2013 Saak tussen CJA Lourens en Pres J Zuma

Saak No: 33653/2011

Saak tussen CJA Lourens en Minister van Justisie en Grondwetlike ontwikkeling

Saak No: 49807/2009 - Saak tussen CJA Lourens en Pres RSA/Andere

Dokumente

Deel 1 tot 11

Saak No: 49807/2009 - Saak tussen CJA Lourens en Minister van Kuns en Kultuur

Vlagskip-saak van Lourens Prokureurs oor Emosionele Skok.

Appélhof-beslissing P C Barnard / Santam Beperk (1) SA 202 (SCA)

Saak No: 276/2011 - Makola Beleggings (pty) ltd en 'n ander / Minister of Rural Development

SAAK NR LCC150/09

H Wolmarans / Minister of Land Affairs / Rural Development and Land Reform & Others

SAAK NR: 525/2013

12 Desember 2013 / Premier van die Noord Wes provinsie / Pan Suid-Afrikaanse Taalraad

 

Prokureur / Attorney

MUMSY MAGAKWE

PREMIER - PAN - LOURENS - DRAFT ORDER - AUG 2017

Konsep Bevel

Saaknommer 41283/15

Ander

Rozanne Masher

Wilna Breker

Corrie Cilliers

Regsnavorsing

LANGUAGE DISCRIMINATION REFERRED TO UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE

Jongste weergawe van deklarasie van taalregte

kommentaar word afgewag voor 31 Julie 2018 en stuur na lourensprokureurs@worldonline.co.za”.

Let wel: Ons het probleme met ons mweb lyn wat epose afekteer. Mweb is besig om daar aan te werk. Hou dus aan epose stuur.