TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS

© 2016 LOURENS PROKUREURS

Developed by: Virtual Web Solutions

TUIS ZADAR 2016 PROFIEL WERKSTERREINE HOFSAKE TAALREGTE DOKUMENTE KONTAK ONS

 Ons ondervind tans probleme met e-posse wat na die .com adres gestuur word.

Stuur e-posse na:  lourensprokureurs@worldonline.co.za

Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Welkom by Lourens Prokureurs

LOURENS PROKUREURS is gestig op 2 Oktober 1989, in Brits, Noord-Wes. Die missie van die firma is:  Om die nee van 'n kliënt te brug tot 'n ja en om saketransaksies suksesvol te realiseer. Daar is gemiddeld sowat 18 personeellede waaronder normaalweg 2 tot 3 prokureurs en 2 tot 3 kandidaatprokureurs is.

Ons spesialiseer in die volgende regsvelde:

Siviele sake / Civil matters

Arbeidsreg / Labour Law (CCMA Matters)

Onderhoudsaangeleenthede / Maintenance Matters

Egskeidings / Divorces

Kriminele aangeleenthede (Borgaansoeke) / Criminal Matters (including Bail Applications)

Bestorwe Boedels / Administration of Estates

Toegang en beheer van kinders / Access and custody of children

Huwelikskontrakte / Anti-nuptiual Contracts

Invorderings / Collections of debt

Boedelbeplanning / Estate Planning

Derdeparty-eise / Third Party Claims

Insolvensies / Insolvencies

Likwidasies / Liquidations

Hooggeregshof- en Landdroshofsake / High Court and Magistrate Court Matters

Transporte en Verbande / Transfers and Bonds

Kontrakte / Contracts

Kommersiële Onderhandelinge / Commercial Negotiations

Opstel van testament / Drafting of wills

Bestuur van Kommersiële Geboue / Management of Commercial Buildings

Koop- en Verkoopkontrakte / Purchase and Sale Agreements

Mineraleregte / Mineral Law

Eiendomsontwikkeling / Property Development

Registrasie van Trusts / Registration of Trusts

Registrasie van Bk’s en Maatskappye / The Registration of Cc’s and Companies

Grondeise / Land Claims

BELANGRIKE NUUS

Media

Vermoënsregtelike gevolge van Saamwonery

Boedelbeplanning (dit is gepubliseer vir Hedendaagse Romeins Hollandse Reg op P417 - 441 van 2000) Litnet April 2010

Eisgeld aan NWU-prof oor slaggate kan binnekort betaal word
Radio Pretoria | Radio opname van die publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale saak.


SAFM | Radio opname van die publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale saak.


E Nuus - 2014-08-19 | Publisering van wetgewing in al 11 amptelike tale: "Dit is 'n grondwetlike plig!"

Galery van Hofbevele

15 Augustus 2013 - Saak tussen

CJA Lourens en Premier van Vrystaat

Saak No: 525/13 - Saak tussen

CJA Lourens en die Premier van Noord Wes

16 Augustus 2013 - Saak tussen

CJA Lourens en Premier van Noord Kaap

Saak No: 21229/2011 - Saak tussen CJA Lourens en Van Graan/Andere

Saak No: 12130/2013 Saak tussen CJA Lourens en Pres J Zuma

Saak No: 33653/2011

Saak tussen CJA Lourens en Minister van Justisie en Grondwetlike ontwikkeling

Saak No: 49807/2009 - Saak tussen CJA Lourens en Pres RSA/Andere

Dokumente

Deel 1 tot 11

Saak No: 49807/2009 - Saak tussen CJA Lourens en Minister van Kuns en Kultuur

Vlagskip-saak van Lourens Prokureurs oor Emosionele Skok.

Appélhof-beslissing P C Barnard / Santam Beperk (1) SA 202 (SCA)

Saak No: 276/2011 - Makola Beleggings (pty) ltd en 'n ander / Minister of Rural Development

SAAK NR LCC150/09

H Wolmarans / Minister of Land Affairs / Rural Development and Land Reform & Others

SAAK NR: 525/2013

12 Desember 2013 / Premier van die Noord Wes provinsie / Pan Suid-Afrikaanse Taalraad

 

Prokureur / Attorney

MUMSY MAGAKWE

PREMIER - PAN - LOURENS - DRAFT ORDER - AUG 2017

Konsep Bevel

Saaknommer 41283/15

Ander

Rozanne Masher

Wilna Breker

Corrie Cilliers

Regsnavorsing

LANGUAGE DISCRIMINATION REFERRED TO UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE